Entrance Examination स्थगित सम्बन्धमा

मिति २०७३ काति्क २७ गते हुने भनिएकाे ICTE पहिलाे सेमेस्टरकाे भर्नाकालागि लिइने  Entrance Examination  केन्द्र्काे जानकारीका अाधारमा अर्काे  सुचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएकाे छ ।   मिति तय हुनासाथ याम्पसले अर्काे सुचना गर्ने छ ।

Entrance exam center notice of B.Sc from Tribhuvan University

Recent Activities
Admissions open for BSW at GoldenGate International College

Entrance exam center notice of B.Sc from Tribhuvan University

Tribhuvan University University Exam and Notice edusanjal 08 Nov 2016 08 Nov 2016

B.Sc Entrance exam center notice from Tribhuvan University.

Entrance Date: 2073/7/27

For Biological Group

Exam Time: 11:00 am to 1:00 pm (Saturday) &

For Physical Group

Exam Time: 2:00 pm to 4:00 pm

बिदा सम्बन्धमा

यस क्याम्पसका सन्चालक सिमितका सदस्य श्री टीकाराम गाैतमकाे असामियक निधन भएकाले मिति २०७३ साल कार्तिक २४ गतेका दिन एक दिनका लागि शाेक बिदा गरिने भएकाे हुँदा सबै शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थिहरुलाइृ सूचना गरिन्छ ।

MBS Fourth semester make up examination form fill up notice

Tribhuvan University, Faculty of Management, Examination Directorate, today publishes examination form fill up notice for the make up examination of Master of Business Studies (MBS) Fourth semester.

Students who have failed or absent in maximum two subjects can fill the examination form within Sharwan 26, 2073 and submit to Central Department. Central Department has to submit the filled examination form to this directorate within 28th of Sharwan.

TU Publishes Exam Center For Different Faculty

Tribhuvan University, Faculty of Management, Dean office, Kirtipur Kathmandu has published the examination centers for 2nd & 4th semester regular examination of following programs

  1. Bachelor of Business Administration (BBA),
  2. Bachelor of Information Management (BIM) ,
  3. Bachelor of Hotel Management (BHM)
  4. Bachelor of Travel and Tourism Management (BTTM)
  5. Bachelor of Public Administration (BPA),
  6. Bachelor of Business Management (BBM),

These examinations will start from Kartik 28, 12:00 pm onwards.