Department of Nepali

Mr. Umanath Bhattarai (HOD)

Mr. Dipak Gautam

Mr. Gehendra Khanal

Mr. Dipak Neupane

Ms. Umadevi Guragain

Mr. Balkrishan Gautam

Mr. Bhakta Bahadur Khadka