स्नातक तह प्रथम बर्षबाट अावेदन गर्ने विद्यार्थीहरुकाे शुल्क सहुलियतकालागि अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

प्रस्तुत सम्बन्धमा शैक्षिक वर्ष २०७६ सालमा यस क्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम बर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट शुल्क सहुलियतका लागि आवेदन लिइसकिएको छ । नियमानुसार आवेदन गर्ने वी.वी.एस. प्रथम बर्षका विद्यार्थीहरूको अन्तर्वार्ता यहि मिति २०७६ साल साउन १० गते र बी.एड प्रथम , वी.ए.प्रथम र वी.एस्सी प्रथम बर्षबाट आवेदन गर्ने विद्यार्थीहरूको अन्तर्वार्ता २०७६ साल साउन १९ गते हुने वेहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।

Leave A Reply