स्नातक तहमा भर्नाकालागि लिइएकाे प्रवेश परीक्षाकाे नतिजा प्रकासन गरिएकाे सूचना ।

२०७६ साल साउन ३२ गते स्नातक तह प्रथम बर्षमा भर्नाकालागि लिइएकाे प्रवेश परीक्षाकाे नतिजा प्रकासन गरिएकाे छ । याे नतिजा क्याम्पसकाे सूचना पाटीमा टास गरिएकाे छ । वेवसाइटमा अाएकाे प्राविधिक कारण नतिजा वेवसाइटमा प्रस्तुत हुन नसकेकाे समेत सूचित गरिएकाे छ।

Leave A Reply