अङग्रेजी विषयको थेसिस लेखन अभिमूखिकरण सम्बन्धि सूचना ।

यस क्याम्पसको स्नातकोत्तर तह एम.एड. अङग्रेजी मूल विषय लिई अध्ययन गर्ने २०७५ को परीक्षामा संलग्न भएका विद्यार्थीहरुका लागि थेसिस लेखनसम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।