स्नातक तह प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

B.Sc., BBS, BA, BBA, B.ED (ICTE ) स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययनका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरूबाट आवेदन माग गरिएको वेहोरा सबैमा सूचित गरिएको छ ।