प्रमाणपत्र तह प्रथम तथा द्वितीय वर्षको मौका परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना

२०५९ सालमा प्रथम बर्षमा प्रथम पटक परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरुका लागि अन्तिम पटक त्रि.वि.द्वारा सञ्चालन गरिने २०७४ सालको परीक्षाका लागि  मिति २०७३ साल फागृुन ८ गते भित्रमा अनिबार्य रुपमा परीक्षा फाराम भरी परीक्षा फाँटमा बुझउनकालागि सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।

Leave A Reply