स्नातक तह तृतीय बर्षको परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Click here

३ बर्षे स्नातक तह ( वि.एड। तथा बि.ए. , वि.वि.एस.) र ४ बर्षे स्नातक तह ( बी.बी.एस र बी.एस्सी.) तेस्रो वर्षको परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूले त्रि.वि.द्वारा सञ्चालन गरिने २०७४ सालको परीक्षाकालागि निम्न सर्तहरू पूरा गरी यहि मिति २०७३ साल चैत्र १५ गते भित्रमा अनिबार्य रूपमा परीक्षा फटमा बुझाउनकालागि सम्बन्धित सबैमा सूचना गरिन्छ ।  क्लिक भनिएको स्थानमा क्लिक गरी पूर्ण सूचना हेर्नुहोस ।

Leave A Reply