२०७५ साल २०७५ साल वैशाख ३० र ३१ गते (अाइतवार र साेमवार) विहानी सत्रका (अाइ‍. सि. टी. बाहेक) सबै कक्षाकाे पठनपाठन स्थगित ।

कक्षाा ११ काे परीक्षाका कारण २०७५ साल वैशाख ३० र ३१ गते (अाइतवार र साेमवार) का विहानी सत्रका (अाइ‍. सि. टी. बाहेक) सबै कक्षाकाे पठनपाठन स्थगित गरिएकाे छ ।

Leave A Reply