पुनः बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

सुकुना   बहुमुखी क्याम्पस सुन्दरहरैँचा, मोरङ र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच भएको सम्झौता अनुसार उच्च शिक्षा सुधार परियोजना अन्तर्गत र सम्झौता अनुसार स्रोत परिचालन शीर्षकमा यस क्याम्पसको प्रशासनिक भवनको माथिल्लो तलामा सेमिनार हल निर्माण योजनाको बोलपत्र आव्हानको सूचना अनुसार पर्न आएका बोलपत्रहरू यस कार्यालयको मिति २०७४ ⁄ ११ ⁄ २९ को निर्णय अनुसार रद्द गरी पुनः १५ दिने बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचनाको विवरण हेर्न यसैसाथ राखिएको बोलपत्र(दोस्रो सूचना) हेर्नुहोस् ।

बोलपत्र(दोस्रो सूचना)