अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

शैक्षिक बर्ष २०७५/७६ मा अध्ययनरत वि.एड. दोस्रो बर्ष, विविएस दोस्रो वर्ष, विए दोस्रो वर्ष तथा वि.एस्सी दोस्रो बर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले शुल्क सहुलियतकालागि दिएको निवेदनका आधारमा नियमानुसार मिति २०७६ साल जेठ १७ गते विहान ७ बजेबाट अन्तरवार्ता हुने वेहोरा सम्बन्धित सबै विद्यार्थीहरूमा सूचित गरिन्छ । साथै परीक्षाका कारण चौथो बर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूकालागि लिइएको आवेदनको अन्तरवार्तामा छुट्न गएका विद्यार्थीको अन्तरवार्ता भने मिति २०७६ साल जेठ १६ गते विहान ७ बजेबाट हुने वेहोरा समेत सबैमा सूचित गरिएको छ ।

Leave A Reply