B.Ed. 4th Year काे Research Methodology in English Education (Eng. Ed.445) विषयकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

यहि मिति २०७६ साल जेठ २५ गते विहान ६ः ३० बजेबाट Research Methodology in English Education (Eng. Ed.445) विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हुने वेहोरा सम्बन्धित सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा सूचित गरिन्छ । यस विषयसँग सम्बन्धित जानकारीकालागि विषय शिक्षक श्री नरप्रसाद भण्डारीसँग सम्पर्क गर्न समेत सूचित गरिन्छ । परिक्षार्थीले अनिवार्य रुपमा चौथो बर्षको परीक्षामा प्रयोग गरिएको प्रवेशपत्र साथै लिइ आउनुपर्नेछ ।