क्याम्पस परिषद्को बाह्रौँ बैठकमा उपस्थित भइदिनुहुन (सम्पूर्ण परिषद्सदस्यज्यूहरूलाई सूचना) ।

प्रस्तुत सम्बन्धमा सुकुना बहुमुखी क्याम्पसको बाह्रौँ बैठक तपसिसलका प्रस्तावहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्ने प्रयोजनकालागि निम्न मिति समय र स्थानामा हुने भएकाले यहाँको उपस्थितिकालागि अनुरोध छ ।

   प्रस्तावहरू

१) प्रतिवेदनहरूमाथिको छलफल र अनुमोदन  ।

२) आ.ब. २०७५÷०७६ को बार्षिक कार्यक्रम र बजेट अनुमोदन ।

३) सञ्चालनक समितिलेखा समिति र पुनरावलोकन समितिको गठन ।

        मितिः २०७६ जेठ ३० गते

        समयः विहान १०ः ३० बजेदेखि ।

        स्थानः क्याम्पस सभाहल ।

अन्य कार्यक्रमहरू

१) विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिपुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण

२) सेवा निवृत्त प्राध्यापक तथा कर्मचारीको विदाई

        मितिः २०७६ जेठ २८ गते समयः विहान ७ बजेदेखि ।

        स्थानः क्याम्पस सभाहल