स्नातक तह प्रथम वर्ष(२०८०/०८१ )का लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धमा।