४ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना ।