Entrance Examination स्थगित सम्बन्धमा

मिति २०७३ काति्क २७ गते हुने भनिएकाे ICTE पहिलाे सेमेस्टरकाे भर्नाकालागि लिइने  Entrance Examination  केन्द्र्काे जानकारीका अाधारमा अर्काे  सुचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएकाे छ ।   मिति तय हुनासाथ याम्पसले अर्काे सुचना गर्ने छ ।

Leave A Reply