सुकुना बहुमुखी क्याम्पसको रजत महोत्सवका प्रमुख कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सूचना

सुकुना बहुमुखी क्याम्पसको रजत महोत्सवका प्रमुख कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सूचना गरिएको छ । कृपया सूचाना पढि सहभागिता जनाइदिन सबैमा अनुरोध छ । सबै सरोकारवालाले आफ्ना साथीहरूलाई सेयर गरेर पनि सूचित गरिदिनुहोला ।

Notice for Participation