आई सि.टि.दोस्रो सेमेस्टर २०७४ को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना

आई सि.टि.प्रथम सेमेस्टरको परीक्षामा सम्मिलित यस क्याम्पसका विद्यार्थीहरूको दोस्रो समेस्टरका कक्षाहरू मिति २०७४ साल साउन ८ गते आइतबारवाट सञ्चालन हुनेकुरा सम्बन्धित प्राध्यापक तथा विद्यार्थी बर्गमा सूचित गरिन्छ ।