स्नातकाेत्तर तह M.Ed. तथा MBS प्रथम वर्षमा सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत प्रवेश अावेदन सम्बन्धी सूचना

प्रस्तुत सम्बन्धमा स्नातकाेत्तर तह M.Ed. तथा MBS प्रथम वर्षमा सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत निम्नानुसार प्रवेश अावेदन  गर्न सम्बन्धीत सबै विद्यार्थीहरुमा सूचित गरिएकाे छ ।सूचना हेर्न Notice for ad.(Semes-M.Ed & MBS) मा क्लिक गर्नुहाेस ।