विज्ञान भवनको माथिल्लो तलामा कक्षा कोठा निर्माणकालागि ३० दिने बोलपत्र माग गरिएको सूचना ।

विज्ञान भवनको माथिल्लो तलामा कक्षा कोठा निर्माणकालागि ३० दिने बोलपत्र माग गरिएको सूचना प्रस्तुत गरिएको छ । यो सूचना क्याम्पसको सूचना पार्टीमा समेत टास गरिएको छ । सूचना फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Leave A Reply