विद्यार्थीहरू सँग अन्तर्किया कार्यक्रम सम्पन्न ।

मिति २०८० साल पुस १६ गते सोमबारका दिन अपरान्हमा क्याम्पसमा विभिन्न चरणमा विद्यार्थीहरू सँग छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
गरिएको छ । पहिलो चरणमा बीएस्सी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको आन्तरिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दै उत्कृष्ट स्थान
हासिल गर्ने तीनजना विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरियो । दोस्रो चरणमा उक्त तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको अनुपस्थितिमा र क्याम्पस प्रमुख तथा सहायक क्याम्पस प्रमुखहरूले सो कक्षाको पठनपाठन‚ पुस्तकालय‚ प्रयोगशाला‚ शिक्षक/कर्मचारीका व्यवहार‚ कोर्सको अवस्थाका विषयमा खुलेर छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी गुनासो सुन्ने र पृष्ठपोषण लिने काम गरियो र तेस्रो चरणमा बिबिए छैटौँ सेमिष्टरमाअध्ययनरत विद्यार्थीहरू बिच छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र गुनासो सुन्ने कार्य गरियो ।