सुकुना क्याम्पसमा QAA सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

सुकुना क्याम्पसमा QAA सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
सुकुना बहुमुखी क्याम्पस‚ सुन्दरहरैँचाको आयोजना मिति २०८० साल पुस ५ गतेका दिन विहानी सत्रका कक्षाहरू बीएड‚ बिबिएस‚ बिए र एमबिएसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायान (Quality Assurance Accreditation – QAA) का विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । सोहि दिन दिउँसो दिवासत्रका कक्षाहरू बिएस्सी र बिबिएमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई सोहि विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । कार्यक्रममा क्याम्पसले QAA लिनका कारण‚ महत्त्व‚ यसबाट क्याम्पस‚ समुदाय‚ विद्यार्थी र शिक्षकलाई पुग्ने फाइदा‚ क्याम्पसले हालसम्म गरेका कार्यहरू र उपलब्धिका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो भने विद्यार्थीहरूका जिज्ञासाका सम्बन्धमा छलफल समेत गरिएको थियो ।

Leave A Reply