स्नातक तह प्रथम बर्षमा प्रवेश परीक्षाा तथा भर्ना खुलेकाे सूचना ।

शैक्षिक सत्र २०७४ का लागि यस क्याम्पसमा स्नातक तह बी एड बी बी एस बी ए र बी एस्सी प्रथम बर्षमा भर्ना खुलेकाे बेहाेरा सम्बन्धित सबैलाइ जानकारीका लागि याे सूचना गरिएकाे छ । सबै जानकारीकालागि यसै सूचनामा क्लीक गर्नुहाेस् ।

प्रवेश परीक्षा तथा र्भर्ना सम्बन्धी सूचना २०७४