स्नातकाेत्तर तह दाेस्राे बर्ष २०७४ काे परीक्षाा भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

यसै सूचना २ मा क्लिक गरी स्नातकाेत्तर तह दाेस्राे बर्ष २०७४ काे परीक्षाा भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना हेर्नुहाेस ।