त्रिविको सम्बन्धनमा बी बी ए (BBA) प्रथम सेमेस्टरको लागि प्रवेश परीक्षा (CMAT) को फाराम भर्ने सूचना

QAA प्राप्त सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा त्रिविको सम्बन्धनमा व्यवस्थापन सङ्कायमा बी बी ए (BBA) प्रथम सेमेस्टरको लागि प्रवेश परीक्षा (CMAT) को फाराम खुलेको  सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।

Leave A Reply