Entrance exam center notice of B.Sc from Tribhuvan University

Recent Activities
Admissions open for BSW at GoldenGate International College

Entrance exam center notice of B.Sc from Tribhuvan University

Tribhuvan University University Exam and Notice edusanjal 08 Nov 2016 08 Nov 2016

B.Sc Entrance exam center notice from Tribhuvan University.

Entrance Date: 2073/7/27

For Biological Group

Exam Time: 11:00 am to 1:00 pm (Saturday) &

For Physical Group

Exam Time: 2:00 pm to 4:00 pm

बिदा सम्बन्धमा

यस क्याम्पसका सन्चालक सिमितका सदस्य श्री टीकाराम गाैतमकाे असामियक निधन भएकाले मिति २०७३ साल कार्तिक २४ गतेका दिन एक दिनका लागि शाेक बिदा गरिने भएकाे हुँदा सबै शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थिहरुलाइृ सूचना गरिन्छ ।